<  HOME

Algemene voorwaarden

Zaken doen met Jordex, betekent zaken doen volgens de FENEX voorwaarden.

Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, ook wel bekend als de FENEX-condities, van toepassing, (de laatste versie), inclusief de arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie (geregistreerd) bij de Rechtbank in Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem). De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn bij Jordex beschikbaar in de onderstaande talen:

Nederlands
Engels
Frans
Duits

Daarnaast zijn op al onze opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van goederen de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing, (de laatste versie), inclusief de arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Nederlandse Opslagvoorwaarden
Dutch Warehousing Conditions

Op alle overeenkomsten met betrekking tot het nationale wegvervoer zijn de Algemene Vervoerscondities van toepassing,( laatste versie), gedeponeerd bij de griffie (geregistreerd) bij de Rechtbank in Amsterdam (en Rotterdam).

Algemene Vervoerscondities