SERVICE

Intermodaal transport

Laat ons logistieke hart sneller kloppen. Laat ons u navigeren. 

Wij houden van ons vak. Wij genieten van het logistieke schaakspel bij landtransport. Je hebt er te maken met vele variabelen, die in nauwe relatie met elkaar fungeren én het logistieke succes bepalen. Het is als een topsportteam, waarin elk individu (variabele) zijn of haar rol moet uitvoeren om als collectief (definitief logistiek plan) te zegevieren. Alles moet passen, iedereen moet zijn rol kennen. Alleen dan werkt het.

Het is een goed gebruik om voordat het definitieve logistieke plan wordt samengesteld, alle mogelijke transportmiddelen en trajecten in kaart te brengen. Welke kosten en baten zijn gemoeid per alternatief, welke prioriteiten stelt u? Wordt het vervoer over de weg, een onmisbare schakel in het logistieke keten? Of leent het moment of het traject er zich niet optimaal voor, en is transport via het spoor een alternatief?

Offerte aanvragen  >
Bart Kooijman
+31 (0)10 303 73 48
Dennis den Rooijen
+31 (0)10 3037345