<  NIEUWS
Aankondiging aangescherpte veiligheidsvoorschriften
9 december 2019

Per 15 december worden de veiligheidsvoorschriften voor het juist aanleveren van de volledige vrachtinformatie aangescherpt. Een foutloze B/L instructie is hierin het belangrijkste document.

Het weglaten of verkeerd aangeven van vracht met speciale aangiftevereiste, afvalvracht of gevaarlijke goederen kan onvoorspelbare en ernstige gevolgen hebben, die de veiligheid in gevaar kan brengen, enorme economische verliezen kan veroorzaken en de normale operationele procedures zelfs kan beïnvloeden.

Om ervoor te zorgen dat aan de veiligheid van transport aan land en op zee wordt voldaan, wordt de vrachtinformatie alvorens het aan boord gaat grondig geïnspecteerd. Vanaf 15 december worden er kosten in rekening gebracht voor onjuiste aangifte van lading, ook wel “Charge of Cargo Misdeclaration Fee” genoemd.

Het niet compleet en correct aanleveren van gegevens leidt tot vertraging en veel hinder. Lees de tips voor het foutloos aanleveren van de Bill of Lading.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met uw Jordex contactpersoon.