<  NIEUWS
Alles wat u moet weten over de Ramadan
19 april 2019

Met de start van de islamitische vastenmaand in het vooruitzicht, wordt er veel geïmporteerd om na zonsondergang samen met familie en vrienden in restaurants, hotels of thuis te genieten van mooi en lekker eten. Ook de export is drukker dan normaal omdat tijdens de Ramadan minder zaken gedaan worden of vooruit geschoven worden.

Wat is Ramadan?
De Ramadan wordt beschouwd als de beste maand voor moslims. Het was de maand waarin de Koran werd geopenbaard aan profeet Mohammad. De jaarlijkse viering wordt beschouwd als één van de ‘Vijf pilaren van de islam’.

Wanneer begint het?
De Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender. Het is niet makkelijk om vast te stellen wanneer het begint; dit is door het zien van de maan op de vooravond van de eerste dag van de maand. Afhankelijk van de maanstand begint de Ramadan dit jaar op zondag 5 of maandag 6 mei. De officiële aankondiging wordt vanuit Mekka, Saoedi-Arabië gedaan.

Hoe lang duurt het?
De Ramadan duurt een volledige maancycles. Het eindigt bij het zien van de nieuwe maan. Het ene jaar kan het daarom 29 dagen duren, het andere jaar 30 dagen. De islamitische kalender kent geen maand van 31 dagen.

Wat is vasten?
Vasten wordt sawm (saum) of siyam genoemd. Van zonsopgang tot zonsondergang onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Voor mensen waarbij vasten een bedreiging vormt, zoals zieken, zwangere vrouwen, soldaten in oorlogstijd en jonge kinderen, wordt een uitzondering gemaakt.

Waarom vasten?
Vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan god. Door vasten kan er aan zelfdiscipline gewerkt worden. Daarnaast helpt het bij ontwikkeling van empathie. Vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben zoals minder bedeelden.

Hoe groet men elkaar?
Voor en tijdens de Ramadan groeten moslims elkaar met ‘Ramadan Kareem’, wat fijne Ramadan betekent.

Zijn er afwijkende werktijden tijdens de Ramadan?
Tijdens de Ramadan zijn de werkdagen twee uur korter dan normaal in islamitische landen. Dit is van toepassing op alle sectoren en werknemers, ook als deze niet islamitisch zijn.

Hoe wordt de Ramadan afgesloten?
Het einde van de Ramadan wordt gevierd met Eid al-Fitr, ook wel Suikerfeest genoemd. Eid betekent in het Arabisch onder andere een terugkerende feestelijke dag bij islamitische festiviteiten. Het is afgeleid van aud (terugkeren). Fitr (beginnen) staat in relatie tot het verbreken van het vasten. Eid al-Fitr staat dus voor het festiviteit van het doorbreken van het vasten.

Eid al-Fitr is dit jaar van 5 tot en met 7 juni. Het is een nationale vakantie waarin bedrijven gesloten zijn. Houd dus rekening met aangepaste openingstijden.