<  NIEUWS
Australië en Nieuw-Zeeland kondigen BMSB-maatregelen af
24 augustus 2020

Als reactie op de snelle expansie van de Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) in Europa en Noord-Amerika vereisen Australië en Nieuw-Zeeland vanaf 1 september 2020 een verplichte fumigatiebehandeling voor goederen met een hoog risico.

Om plagen te voorkomen hebben Australische en Nieuw-Zeelandse autoriteiten maatregelen afgekondigd voor het hoog risicoseizoen. Bepaalde goederen die in de risicolanden van het doelwit worden vervaardigd of vanuit die landen over zee worden verscheept, zullen aan BMSB-maatregelen worden onderworpen. Dat betekent dat de container met uw goederen gefumigeerd moeten worden alvorens deze op het schip wordt geladen. Bekijk hier of uw lading risicogoed is, of zelfs onder een hoog risicogoed valt.

De BMSB-seizoenmaatregelen zijn van toepassing op goederen die vanaf 1 september 2020 worden verscheept (verzonden aan boord) en die tegen 31 mei 2021 in Australië of Nieuw-Zeeland aankomen.

Net als bij de vorige BMSB-risicoseizoenen is het de verantwoordelijkheid van u om te voldoen aan de verwerkings- en certificerings-/rapportage-eisen voor uw lading, die wordt gecategoriseerd als risicogoederen. Wij adviseren u graag in het laten uitvoeren van een fumigatiebehandeling in overeenstemming met de vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw Jordex contactpersoon.