<  NIEUWS
Belang van een goede VGM aanleveren
9 november 2020

Om de veiligheid aan boord van schepen te vergroten is het wegen van containers voordat ze aan boord worden geladen verplicht. Voor elke exportcontainer moet een geverifieerd brutogewicht worden opgegeven door de verlader.

Om te voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt en de hoeveelheid containers aan boord te groot is, is de weegplicht vier jaar geleden verplicht gesteld. In de praktijk kwamen de werkelijke gewichten van containers vaak niet overeen met de in de scheepsdocumenten opgegeven brutogewichten.

De verlader is verantwoordelijk voor de opgave van het juiste gewicht. Die moet daarom het brutogewicht (VGM – Verified Gross Mass) kunnen verifiëren. De verlader weegt of kan de beladen container op twee manieren laten wegen:

  1. De beladen container fysiek (laten) wegen door middel van een gecertificeerd weegwerktuig, zoals een gekalibreerd weeginstrument of weegbrug.
  2. Het toepassen van een goedgekeurde berekeningswijze; het optellen van het gewicht van lading, verpakkingsmateriaal, de massa van pallets en het stuwagemateriaal en leeg containergewicht (tare weight container) zoals dit is verstrekt door de degene die de container beschikbaar stelt. Ook hier dienen de gewichten van de individuele pakstukken vastgesteld te zijn door te wegen met gekalibreerde en gecertificeerde weegschalen.

Containers die zonder VGM op de terminal worden afgeleverd, zullen niet aan boord van het schip worden geladen. Daarnaast ontvangt u een boete/toeslag van de betreffende rederij.

Vragen over het VGM? Neem dan contact op met uw Customer Service contactpersoon binnen Jordex.