<  NIEUWS
Blog Celeste: Wat is Latijns-Amerika nou eigenlijk?
23 mei 2017

Business Development Latin America, welke landen vallen nou precies onder mijn vaargebied? En waarom bestaat er zo veel verwarring over de veelgebruikte term “Latijns-Amerika”?

“Latijns-Amerika” is geen officieel continent, maar wordt vaak gebruikt om de groep landen in Amerika te omschrijven waar Latijnse talen worden gesproken. In principe worden hiermee landen bedoeld waar Spaans, Portugees en Frans de voertaal is. Dit zijn bijna alle landen ten zuiden van de VS; Mexico, Centraal-Amerika en Zuid-Amerika. Maar ook in het Caribisch gebied zijn er meerdere landen waar Latijnse talen worden gesproken en die dus ook onder Latijns-Amerika vallen.

Omdat er veel overlappingen, maar ook uitzonderingen zijn, kan er soms onduidelijkheid bestaan over wanneer een land wel of niet onder Latijns-Amerika valt. Zo is Mexico geografisch gezien een Noord-Amerikaans land, terwijl het tegelijkertijd een Latijns-Amerikaans land is. En terwijl Suriname in Zuid-Amerika ligt, wordt het niet als Latijns-Amerikaans beschouwd, omdat Nederlands de officiële voertaal is. Hetzelfde geldt voor Belize in Centraal Amerika en meerdere landen in het Caribisch gebied, waar Engels wordt gesproken.

Maar waarom wordt de term “Latijns-Amerika” dan zo vaak gebruikt? Dit komt omdat Latijns-Amerikaanse landen veel gemeen hebben. Zo zijn ze allemaal kolonies geweest van Spanje, Portugal of Frankrijk, waardoor deze landen naast de taal, ook een vergelijkbare geschiedenis en cultuur hebben. Dit zorgt voor sterke onderlinge banden, bijvoorbeeld op het gebied van internationale samenwerking en handel.

Naast dit geschreven te hebben is Latijns-Amerika tegelijkertijd een zeer diverse regio met uiteenlopende geografische landschappen en economische krachten. Om succesvol zaken te doen in Latijns-Amerika is het daarom belangrijk om goed kennis op te doen van de landen in kwestie. Dit geldt ook voor de logistieke sector, omdat elk land zijn eigen logistieke uitdagingen heeft. Deze overbruggen wij bij Jordex door te investeren in lokale kennis en langdurige relaties met onze agenten.

Gelukkig houden wij het bij Jordex graag simpel voor onze klanten. U kunt bij mij terecht voor alle (aan)vragen voor Mexico, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Voor alle overige aanvragen wereldwijd verwijs ik u uiteraard door naar de juiste persoon binnen Jordex! Neem contact met mij op via cf@jordex.com of telefonisch via +31 (0)10 303 73 05.