<  NIEUWS
Canada introduceert Carbon Tax
31 januari 2018

De federale regering van Canada heeft alle provincies verplicht een zogeheten ‘Carbon Tax’ in te voeren. De regering ziet de heffing als een effectieve manier om de uitstoot van fossiele brandstoffen terug te dringen.

De regering van de Canadese premier Justin Trudeau heeft, in tegenstelling tot de Amerikaanse zuiderburen, klimaatverandering hoog op de agenda staan en heeft als doelstelling een bijdrage te leveren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De regering is dan ook sinds haar aantreden eind 2015 bezig met beleid die erop gericht is de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en het gebruik van groene brandstoffen promoot.

In hoeverre deze CO2-belasting invloed heeft op de tarieven van fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel, is nog onduidelijk, omdat elke provincie zijn eigen manier van heffen mag bepalen. Wanneer de belasting geïmplementeerd wordt, is ook per provincie verschillend. Als het maar in 2018 is.

De grootste railoperators van Canada, Canadian Pacific Railway en Canada National Railway, hebben al aangekondigd de heffing van de overheden door te rekenen in hun tarieven. Beide railoperators zijn de voornaamste transporteurs van containers op de verre binnenlandse bestemmingen in Canada. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit een Canada Carbon Tax toeslag worden van enkele Canadese dollars, afhankelijk van de afstand en herkomst of bestemming van de container in Canada. Uiteraard houdt onze Noord-Amerika specialist Roderik van Rosse de invoering van de heffing nauwlettend in de gaten.