Geplaatst op:

Dé hoogtepunten in de agrosector

Bent u actief in de export van agrofoodproducten en technologie naar landen buiten de Europese Unie? In deze infographic krijgt u een overzicht van de ontwikkelingen van de Nederlandse export van deze producten.

Hoewel Nederland een sterke concurrentiepositie op de wereldmarkt heeft, zetten overheid en bedrijfsleven zich samen in om nieuwe afzetmogelijkheden te vinden en bestaande markten intensiever te behandelen. Vorig jaar hebben 23 fytosanitaire en veterinaire producten markttoegang gekregen tot verschillende landen buiten de Europese Unie, waarin ook de Latijns-Amerikaanse markten goed zijn vertegenwoordigd.

Wist u dat de export van Nederlands pootgoed vorig jaar een record volume van 823.000 ton bedroeg? Dit en meer informatie ziet u terug in de infographic met dé hoogtepunten van de Nederlandse export van agrofoodproducten naar landen buiten de Europese Unie.

Laatste nieuws