<  NIEUWS
Voordelen Form-A certificaat
5 mei 2017

Met een Form-A certificaat, ook wel GSP Certificate of Origin Form-A genoemd, kunt u korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen wanneer u importeert uit bepaalde ontwikkelingslanden.

Het Form-A is voortgevloeid uit het Algemeen Preferentie Stelsel (APS); een onderdeel van het handelsbeleid van de Europese Unie met als doel de handel met ontwikkelingslanden te bevorderen. Als u bepaalde producten uit deze landen importeert, kunt u korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen. Voorwaarde is dat de goederen voldoen aan de oorsprongsnormen uit het APS-protocol.

De Douane voert steeds meer controles uit op Form-A certificaten. Daarnaast heeft zij ook een landelijk oorsprongteam dat extra nacontroles uitvoert. Het is dan ook zeer belangrijk dat het certificaat zo correct mogelijk is opgemaakt. Het Form-A dient aangevraagd en opgemaakt te worden bij de leverancier in het ontwikkelingsland.

Lees voor meer informatie over het Form-A certificaat het eerder gepubliceerde nieuwsbericht ‘Digitalisering GSP Form-A’.