<  NIEUWS
Digitalisering GSP Form-A
23 januari 2017

In het kader van automatisering en digitalisering heeft de Europese Commissie besloten om het papieren Form-A, wat dient als bewijsstuk voor de oorsprong van goederen, niet meer te gebruiken.

Het systeem van het bewijzen van de oorsprong is met ingang van 1 januari 2017 overgenomen door het systeem van geregistreerde exporteur (REX – Registered Exporter). Het streven van de commissie is dat per 1 juli 2020 geen papieren versie van het Form-A gebruikt mag worden. Een aantal landen heeft reeds aangegeven op een later tijdstip het nieuwe, geautomatiseerde systeem te implementeren.

Het certificaat Form-A dient als bewijsstuk dat de goederen van oorsprong zijn uit het land waar de goederen gemaakt zijn. In plaats hiervan wordt een stelsel opgezet, waarbij de exporteur zich laat registreren bij de bevoegde autoriteiten in het betreffende land van oorsprong. De exporteur krijgt dan de status van geregistreerd exporteur (REX) en mag zelf een verklaring omtrent de oorsprong opstellen. Dit wordt het zogenaamde ‘Attest van oorsprong’ genoemd. Het attest van oorsprong kan op elk handelsdocument worden gesteld. Te denken valt aan de factuur of paklijst die bij de goederen overgelegd wordt bij de aangifte ten invoer. Het attest moet zijn opgesteld in de Franse, de Engelse of de Spaanse taal en heeft een geldigheid van één jaar.

De geregistreerde exporteurs worden opgenomen in een door de Europese Commissie beheerde databank die kan worden ingezien door zowel de douaneautoriteiten als de marktdeelnemers in de EU. De registratie omvat de NAW-gegevens, het nummer van de registratie en een indicatieve lijst van producten die de geregistreerde exporteur binnen zijn gebruikelijke bedrijfsvoering naar de EU zal exporteren.

Exporteurs van zendingen met een waarde tot en met € 6.000 behoeven zich niet te laten registreren om een Attest van oorsprong af te geven. Indien de zending een waarde vertegenwoordigt die hoger is dan € 6000, dan zal de exporteur verplicht zijn zich te laten registreren in het REX bestand.

Wij willen u vragen contact op te nemen met uw leveranciers wanneer u normaliter gebruikmaakt van een Form-A bij invoer in de EU.

Kijk voor meer informatie of de informatie in het Engels op https://ec.europa.eu/taxation_customs/registered-exporter-system_en.