<  NIEUWS
Doorbraak goederenvervoer tussen Europa en Azië
24 juli 2019

Rusland heeft per 1 juli het doorvoerverbod van Europese landbouwproducten en voedingsmiddelen per spoor opgeheven. Het besluit heeft grote invloed op de handel tussen Europa en Azië. Rusland is hét doorvoerland.

In augustus 2014 stelde Rusland een verbod in op het doorvoeren van landbouwproducten en voedingsmiddelen uit Europa, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de handel tussen Europa en Azië. Deze producten moesten via andere routes of modaliteiten naar China vervoerd worden, waarbij de transittijd vaak langer was.

De opheffing is van toepassing op al het spoor- en vrachtvervoer dat via Rusland naar een ander land getransporteerd wordt. De voorwaarden zijn dat de treinen en vrachtwagens tijdens de reis door Rusland traceerbaar moeten zijn en de lading elektronisch wordt verzegeld.

Met de opheffing lijkt de Russische regering tegemoet te komen aan de groeiende vraag van Euraziatische vervoersdiensten in het hele land. Volgens het Russische ministerie maken de nieuwe regels een volumestijging mogelijk van 82.000 internationale transporten per jaar. Het verbod geldt nog wel op producten die bestemd zijn voor Rusland zelf.

Ondanks grote vooruitzichten en voordelen is er nog veel onduidelijkheid over de opheffing van het verbod. De wetgeving voor elektronische zegels is nog aan veranderingen onderhevig. Een andere belangrijke vraag is welke producten worden toegelaten. We raden ten zeerste aan om vóór boeking van landbouwproducten of voedingsmiddelen te controleren of deze daadwerkelijk vervoerd mogen worden door Rusland.