<  NIEUWS
Do’s-and-don’ts: begroeting in Kenia
27 juli 2016

Het is gemakkelijk om vrienden te maken in Kenia. Echter hechten Kenianen veel waarde aan een goede begroeting. Deze kan nogal afwijken van hetgeen u gewend bent. Wij geven een aantal tips.

In Kenia schudt men iedereen de hand als begroeting. Hoe beter men elkaar kent, hoe langer de hand geschud zal worden. Dit kan soms het hele gesprek duren.

Het is gebruikelijk om voordat er een vraag gesteld wordt, te groeten. Dit gaat vaak gepaard met een aantal vragen over hoe het met de familie, het werk of het vee gaat. Een gesprek aanknopen zonder eerst gegroet te hebben wordt soms dermate onbeleefd gevonden, dat men geen weerwoord geeft.

Gebruik altijd je rechterhand om iemand te groeten. Na het schudden van de hand, wordt het als zeer beleefd ervaren om de rechterhand naar het hart te brengen. De linkerhand wordt als onrein beschouwd omdat die gebruikt wordt bij het toiletbezoek. Ook om iets aan te reiken of om mee te eten wordt de rechterhand gebruikt.

Tijdens een ontmoeting groet de jongste of de lagere in rang als eerste. Bij een bezoek zegt de bezoeker als eerst gedag, aan het einde van het bezoek groet de bezoeker wederom als eerste.