<  NIEUWS
Een greep uit de Incoterms
11 januari 2019

Bij het in- en verkopen van goederen raden wij u aan de leveringsconditie af te spreken met de leverancier/klant, maar de juiste Incoterm voor uw transport is niet altijd even makkelijk te bepalen. Met de start van het nieuwe jaar brengen wij u in een maandelijks terugkerende rubriek graag op de hoogte van de grootste verschillen. Deze maand leggen we u het verschil uit tussen CFR en CPT.

De Incoterms geven de rechten en plichten van koper en verkoper weer bij het leveren van de goederen met betrekking tot het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. Lees hier op welke vragen de Incoterms antwoord geven.

Goed om te weten is dat de Incoterms om de tien jaar worden bijgewerkt om op de praktijk te blijven aansluiten. Echter kunt u de Incoterms uit voorgaande versies wel blijven gebruiken, zolang u er maar naar refereert!

CFR en CPT; wat zijn de verschillen?

Het eerste verschil tussen de Incoterms CFR, Cost and Freight en CPT, Carriage Paid To, is dat CFR alleen kan worden gebruikt voor zeevervoer of binnenvaartvervoer en CPT voor elke wijze van vervoer gebruikt kan worden. Voor een luchtvrachtzending wordt er bijvoorbeeld vaak voor de Incoterm CPT gekozen.

Wat betreft de vrachtkosten is er geen verschil tussen CFR en CPT. Het grootste verschil zit hem in het moment van overdracht van risico. Bij CFR vindt de risico overdracht plaats op het moment van lading aan boord van het schip. Bij CPT gaat het risico al over naar de koper, op het moment de goederen overgedragen worden aan een door hem aangeduide vervoerder.

Alle Incoterms in één overzicht samen met de containerafmetingen en de meest voorkomende afkortingen in een handig overzicht? Vraag dan de Jordex Shipping Facts aan!