<  NIEUWS
Eén jaar na faillissement Hanjin
8 september 2017

Het onverwachte faillissement van Hanjin heeft voor een kantelpunt gezorgd in de containervaart. Eén jaar later met vele veranderingen; bijna niets is meer hetzelfde in de containersector.

De verhoudingen binnen de containervaart zijn sterk veranderd; fusies en overnames zijn verder geactiveerd, waardoor de concurrentieverhouding in nieuwe schoenen staat. De neergang van de grote spelers, met als gevolg minder verschillende aanbieders, heeft gezorgd voor een stabielere markt. Slechts een paar grote aanbieders zetten de markt voort in de vorm van oligopolie.

Al met al kan er geconcludeerd worden, dat de rederijen in een sterkere positie verkeren. Na situaties van overcapaciteit, tegenzittende groei en een ware prijzenoorlog, zijn de marktvooruitzichten weer  beter voor de overgebleven rederijen. De stabiliteit lijkt na de vorming van de nieuwe allianties weer terug te keren.

De wereldeconomie trekt aan, waardoor de vraag naar containervervoer ook toeneemt. Dit samen met de minimale stijging van de scheepscapaciteit zorgt voor hogere tarieven ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel de huidige situatie de rederijen in een sterke machtssituatie laat verkeren, moeten zij wel rekening houden met mogelijke concurrentie in de toekomst van onder andere Amazon. Daarnaast kan de spoorverbinding tussen China en Europa een bedreiging voor hen vormen.