<  NIEUWS
EUR.1 certificaat
6 maart 2020

Een EUR.1 certificaat kan verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten geven. Het wordt gebruikt bij handelsverkeer tussen de EU en landen waarmee de EU een vrijhandelsakkoord heeft gesloten.

Is een EUR.1 certificaat verplicht?
Een EUR.1 is niet verplicht, maar kan voor veel voordeel zorgen. Vooral in landen waar de invoerrechten hoog zijn. De hoogte van de invoerrechten zijn voor ieder land en ieder product anders.

In welke landen kan een EUR.1 certificaat gebruikt worden?
Dit is heel verschillend. Het kunnen landen zijn waarmee al jaren een handelsakkoord van kracht is, maar er worden ook regelmatig nieuwe overeenkomsten gesloten. Op de website van de KvK staat een actuele lijst. In de meeste gevallen is de overeenkomst tweezijdig (bilateraal), maar het kan ook eenzijdig (unilateraal) zijn.

Waarom is een EUR.1 certificaat nodig?
Om tariefpreferenties te krijgen moet het product van preferentiƫle oorsprong zijn. Oftewel de oorsprong moet een begunstigd land zijn waar een vrijhandelsovereenkomst mee is gesloten. Dit kan aangetoond worden met een EUR.1 certificaat.

Hoe kom ik aan een EUR.1 certificaat?
Het EUR.1 certificaat wordt uitgegeven door de KvK en moet daarna geviseerd worden door de douane. Dit nemen wij mee bij de douaneafhandeling. Wanneer een EUR.1 aangevraagd wordt buiten de normale documenten (invoice, paklijst etc.) om en het product zelf geproduceerd of aangekocht is, is er een productieverklaring nodig.

Is een EUR.1 certificaat hetzelfde als een Certificaat van Oorsprong (CvO)?
Beide zijn oorsprongsdocumenten. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo kan een EUR.1 alleen gebruikt worden bij landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft en kan een CvO verplicht worden gesteld door elk willekeurig land.

Als een EUR.1 nodig is, dan geldt dit ook als CVO en hoeft deze niet apart aangevraagd te worden. Andersom vervangt een CVO een EUR.1 niet omdat een CVO geen vrijstelling van invoerrechten geeft.