<  NIEUWS
Gasmeting; safety first!
6 maart 2020

Twaalf tot vijftien procent van alle importcontainers die Nederland binnenkomen bevatten een te hoge concentratie schadelijke gassen en/of dampen, die reële gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Met een gasmeting stelt u de veiligheid voorop.

Bij het laden worden containers regelmatig actief gegast in het land van herkomst om producten te beschermen tegen ongedierte en schimmels. Hoewel het gas oorspronkelijk opgelost zou moeten zijn op het moment van arriveren in de loshaven, komt het nog vaak voor dat er nog een te grote hoeveelheid gas aanwezig is in de container. Anderzijds kunnen er gedurende het transport gassen vrij zijn gekomen uit de producten waarmee de container is gevuld.

Bij het openen en betreden van containers komt dit gas of deze damp van gevaarlijke stoffen vrij, welke zeer gevaarlijk zijn voor u of degene die de container lost. Om de luchtkwaliteit en hoeveelheid gevaarlijke gassen op voorhand te controleren, kunnen wij een gasmeting voor u uit laten voeren.

Tijdens deze meting wordt er bepaald of er nog giftige gassen aanwezig zijn en indien nodig ontgast of gelucht. Na de meting ontvangt u een gasvrij-verklaring, welke maximaal twee uur geldig blijft en kan de container veilig worden gelost.

Heeft u vragen of wilt u een gasmeting laten uitvoeren op uw container(s)? Neem dan contact op met uw Account Manager van het Import Department.