<  NIEUWS
Goederentransportverzekering
12 april 2017

Vaak wordt gedacht dat een goederenverzekering dezelfde lading dekt als een transportverzekering. Echter is dit niet het geval, maar moet het transport apart worden opgenomen.

Bij schadeverzekeringen, waaronder eveneens de goederentransportverzekering valt, heeft de verzekerde som als genoemd in de polis een drietal functies, namelijk:

  1. Het geeft de maximale aansprakelijkheid van de verzekeraar aan;
  2. Het is de maatstaf voor de berekening van de premie;
  3. Het is de maatstaf voor de schadeberekening.

Het is belangrijk dat de verzekerde som op juiste wijze door de verzekerde (ladingbelanghebbende) wordt vastgesteld. Niet alleen de waarde van de goederen dient in de verzekering te worden meegenomen, maar ook bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld de vrachtkosten.

Een transportverzekering dekt standaard boven de verzekerde som ook de bereddingskosten. Dit zijn onkosten die worden gemaakt om een schade te verminderen en/of te voorkomen, alsmede de bijdrage in avarij-grossen en hulp- en bergloon.

Vraag bij het maken van uw boeking om assistentie voor uw goederentransportverzekering.