<  NIEUWS
Jones Act regelgeving
10 juli 2019

Dat de Amerikanen wars van regels zijn bij het organiseren van transporten naar de VS is u wellicht al bekend. Maar ook voor transporten binnen de VS of gebieden die onder controle van de VS vallen, gelden diverse wetten.

De belangrijkste wet die van toepassing is bij het transporteren van goederen tussen twee Amerikaanse havens is de zogenoemde Jones Act. In 1920 is de Merchant Marine Act in het leven geroepen om de Amerikaanse maritieme markt te beschermen. De wet wordt in de volksmond Jones Act genoemd, vernoemd naar oprichter senator Wesley Jones.

Kort samengevat; alle schepen, die goederen of personen tussen Noord-Amerikaanse havens vervoeren of in Amerika gebouwd zijn, moeten onder een Amerikaanse vlag varen en bemand worden door Amerikanen. De wet verbiedt dus buitenlandse schepen in de binnenlandse maritieme markt.

De Jones Act wetgeving is van toepassing voor de hele Verenigde Staten. Hier vallen ook eilandgebieden zoals Alaska, Hawaï en Porto Rico onder. Door de protectionistische regelgeving zijn de kosten van transport onder Jones Act aanzienlijk duurder dan buiten Amerika.

Voorstanders van de wet noemen met name de bescherming van scheepswerf industrie, terwijl tegenstanders juist wijzen op de hoge kosten die het transporteren van goederen onder deze regels met zich meebrengt.

Dergelijke regels kunnen overigens ook van toepassing zijn voor verladers die exporteren naar de VS. Sommige importeurs in de VS zijn namelijk verplicht hun lading te verschepen op schepen die onder Amerikaanse vlag varen. Vaak zijn dit bedrijven die goederen leveren aan de Amerikaanse overheid. Onze Noord-Amerika specialist Roderik van Rosse kunt u meer vertellen over diensten naar de VS welke onderhouden worden met schepen die onder Amerikaanse vlag varen.