<  NIEUWS
Kilometerheffing in België per 1 april
18 maart 2016

Per 1 april 2016 zal België een kilometerheffing invoeren voor het betreden van autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen door vrachtwagens. Deze ontwikkeling zal leiden tot een algemene stijging van de transportkosten.

Zowel Belgische als buitenlandse voertuigen met een massa van meer dan 3,5 ton zullen te maken krijgen met de nieuwe regelgeving.

Met behulp van een toestel, ook wel een ‘On Board Unit (OBU)’ genoemd, wordt de kilometerheffing berekend. De OBU is bevestigd in de vrachtwagencabine en registreert de gereden kilometers middels GPS.

De tarieven van de kilometerheffing zijn afhankelijk van de volgende aspecten:
• Het wegtype
• De gewichtsklasse van het voertuig
• De Euro-emissieklasse
• Het tijdstip
• De plaats

De kilometerheffing vervangt hiermee het bestaande Eurovignet in België.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar uw bekende contactpersoon binnen Jordex.