<  NIEUWS
Kostenontwikkelingen wegtransport 2018
1 december 2017

Na de jaarlijkse opmaak van een geraamde kostenstijging voor wegtransport zijn vervoerders genoodzaakt om vanaf januari 2018 een verhoging van de transportprijs te hanteren.

De transport en logistiek markt is in ontwikkeling. Om gezond te blijven renderen is een tariefaanpassing voor de langere termijn noodzakelijk.

Eerder dit jaar in juli is er een eerste cao-verhoging gedaan. Van de totale kostprijs wegen de loonkosten het zwaarst, maar daarnaast is de verhoging van de tarieven ook onderhevig aan de brandstofkosten. Deze kosten hebben tevens een groot aandeel in de totale kostprijs.

Heeft u vragen betreft deze kostenontwikkelingen voor 2018? Neem dan contact op met één van onze collega’s van het Intermodal Department.