<  NIEUWS
Luchtvaartsector verduurzaamt
10 april 2019

De Nederlandse luchtvaartsector introduceert een actieplan om de slimste én duurzaamste ter wereld te worden. Hiermee wil de sector de CO2-uitstoot in 2030 met 35% verminderen.

De luchtvaart is schuldig aan 2% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Het actieplan ‘Slim en Duurzaam’, dat initiatief is van twintig transportorganisaties en kennisinstellingen, wordt als ambitieus en concreet beoordeeld. Maar met de zeven thema’s die het plan bevat, wordt er geconcludeerd dat de doelen haalbaar zijn.

Overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven bundelen hun krachten om de kennis en expertise die in Nederland aanwezig is maximaal te benutten. De huidige ontwikkelingen moeten versneld worden, obstakels moeten weggenomen worden en drastische oplossingen moeten omarmt worden. Deze thema’s moeten hier aan bijdragen:

  1. Het optimaliseren van vliegroutes en procedures
  2. Het stimuleren van schone vliegtuigen via luchthavengelden
  3. De inzet van duurzame brandstof
  4. Radicale vlootvernieuwing
  5. De inzet van de trein en andere duurzame modaliteiten als alternatief op korte afstanden
  6. Het realiseren van een emissieloze luchthaven
  7. Een snelle, efficiënte en duurzame ‘first & last mile’

De ontwikkelingen die voor de komende jaren op de agenda staan maken Nederland een topbestemming en zorgen ervoor dat handel sneller en duurzamer op de plaats van bestemming kan komen.

Sinds begin dit jaar hebben wij een kantoor nabij Schiphol dat gespecialiseerd is in luchtvracht; Jordex Air Cargo. Voor het gehele logistieke pakket, inclusief douaneafhandeling kunt u rekenen op onze vertrouwde kwaliteit en service. Voor meer informatie of aanvragen kunt u contact opnemen via e-mail: info@jordexaircargo.com of telefoon: +31(0)20 787 09 00.
By ACN