<  NIEUWS
Marokko in de spotlight
20 juli 2016

De komende maanden zetten wij verschillende landen in de spotlight. We beginnen met Marokko. Niet alle ogen zijn direct gericht op dit land, maar voor de Nederlandse handel is Marokko zeer interessant.

Marokko behoort niet tot het Midden-Oosten, maar wel tot de Middle-East and Northern Africa (MENA) regio en de Arabische wereld. Het is een relatief jong land. De gemiddelde leeftijd van de 35 miljoen inwoners is 27 jaar. De belangrijkste talen zijn Frans en Arabisch. Engels is bijna niet terug te vinden.

Marokko is een land waarmee we al ruim 400 jaar handelsrelaties onderhouden en waar nog steeds regelingen mee zijn. De laatste tien jaar is Marokko in een nieuwe ontwikkelingsfase beland, wat nieuwe kansen biedt voor Nederlandse ondernemers.

De afgelopen jaren is het distributiesysteem en is de infrastructuur sterk geïnnoveerd, wat ook de levensstijl van consumenten buiten de steden meer beïnvloed. De kwaliteit van het leven is sterk verbeterd, er is een groeiende middenklasse ontstaan en het toerisme is toegenomen.

Dit heeft gevolgen voor de vraag naar bepaalde goederen.  Kleding en goederen die gebruikt worden ter vermaak zijn meer toereikend.  Ook de vraag naar voedingsmiddelen is veranderd, zo is er meer behoefte aan voorverpakte en verse voedingsmiddelen.

De logistieke sector beslaat 5% van het BBP en is erg belangrijk voor de economische dynamiek van Marokko. Marokko investeert hier dan ook veel in. 90% van de goederen wordt vervoerd in het binnenland over de weg. Het wegennetwerk is dan ook uitgebreid van 150km snelweg in 2000, naar 1800km snelweg in 2016.

Het maritiem transport is goed voor 95% van de buitenlandse handel. In de havenstrategie 2030 staat dat de komende vijf jaar fors geïnvesteerd gaat worden in het uitbreiden en inrichten van de dertig havens van Marokko. Op Tanger-Med na, vallen ze allemaal onder de Agence Nationales des Ports.

Naast de havens bezit Marokko ongeveer vijftien luchthavens. Deze worden zelden gebruikt voor internationaal goederen verkeer.

Marokko importeert vanuit Nederland voornamelijk geraffineerde olie, garnalen, machines en elektronica. Andersom exporteert het land vooral verwerkte garnalen, fruit, groente, textiel en olie naar Nederland. Voor Nederlandse bedrijven liggen er dus veel kansen in de sectoren; water, agro, afvalverwerking, duurzame energie, textiel, offshore, toerisme, constructie en infrastructuur.