<  NIEUWS
Opheffing beperkingen gevaarlijke goederen
25 juli 2019

De snelle ontwikkeling van en toenemende vraag naar elektrische auto’s en apparatuur zorgt voor een aanpassing van de huidige Chinese wetgeving. Een jaar geleden was het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen China en Europa nog niet toegestaan; vanaf het vierde kwartaal 2019 gaan nieuwe regels in waardoor dit wel mogelijk wordt.

Hoewel de Chinese overheid de risico’s vorig jaar nog niet vond opwegen tegen de baten, worden de beperkingen momenteel herzien. De opmars van accu’s, als gevolg van de toenemende vraag naar elektrische auto’s, maar ook andere apparatuur als huishoudelijke apparatuur, elektrische fietsen en laptops heeft hen aan het denken gezet.

De vraag naar vervoeren van deze producten is zowel west- als oostwaarts. In China bevinden zich veel fabrieken waar accu’s voor elektrische auto’s worden gemaakt, maar ook in het Duitse Erfurt, gelegen langs de Nieuwe Zijderoute, worden er plannen uitgestippeld voor de bouw van een grote fabriek voor auto-accu’s. Tegelijkertijd worden veel auto’s in Europa geassembleerd. Het vervoeren van dit soort goederen per trein zou daarom een logische keuze zijn.

Het moment dat import en export van producten die gevaarlijke stoffen bevatten definitief mogelijk wordt gemaakt, kan worden beschouwd als een grote doorbraak voor de Eurasian spoorgoederenmarkt.