<  NIEUWS
Rond de tafel met het Intermodal Department
9 februari 2018

Het Intermodal Department bestaat bijna twee jaar, maar hoe ervaren zij het coördineren van binnenlands transport? Tijd voor een interview met Intermodal Manager Robert den Haan.

Wat vind jij leuk binnen de operaties op het Intermodal Department?
Ik haal voldoening uit het aanbieden van de operationele dienstverlening aan de klant en daarbij het juiste serviceniveau te borgen. Of het nu gaat om wegtransport, vervoer per binnenvaart of spoor, wij wijzen graag de weg op basis van de meest optimale keuze ten aanzien van het landtransport.

Wat zijn de voordelen van landtransport?
Het voornaamste voordeel van wegvervoer is flexibiliteit en snelheid. Veel verschillende producten kunnen over de weg getransporteerd worden en bijna elke bestemming is per vrachtwagen te bereiken. De route kan daarbij tijdens het vervoeren veranderd worden, maar daar weten wij op te anticiperen!

Zijn er specifieke voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden?
Van bulklading, temperatuur-gecontroleerde goederen (food stuffs), pallets en machines tot aan speciale projectladingen. In principe kan ieder product over de weg vervoerd worden, daar er verschillende soorten trailers beschikbaar zijn. Wel dient men rekening te houden met de maximale gewichtsrestricties; het maximaal te beladen gewicht van containers over land. Deze wetgeving verschilt per land.

De congestie in de Rotterdamse haven blijft aanhouden. Wat merken jullie hiervan?
Door de toename van het aantal containers in de Rotterdamse haven en het groter worden van de zeeschepen, duurt de afhandeling steeds langer op de deep sea terminals. Het gevolg is dat barge operators de containers niet op tijd kunnen aanleveren, waardoor er dagenlange vertragingen oplopen.

Wat verwacht jij van de toekomst binnen deze branche?
Naar verwachting ontstaat er de komende jaren een toename van het barge- en spoorvervoer binnen de inland-branche. Grotere barge schepen en inland barge hubs zullen de markt betreden; daar er steeds meer landen per spoor te bereiken worden en het een milieu-bewuste vorm van transport is, zal er zich een groei binnen spoorvervoer voordoen.