<  NIEUWS
Sancties tegen Venezuela
28 november 2017

Na de economische sancties van de Verenigde Staten tegen Venezuela eerder dit jaar, is ook de Europese Unie het eens geworden over economische sancties tegen het land.

Deze sancties zijn afgelopen 13 november doorgevoerd en bestaan naast een wapenembargo en financiële sancties ook uit een exportverbod van bepaalde goederen. Het embargo betreft wapens en andere goederen die door de Venezolaanse overheid ingezet kunnen worden door de bevolking of om de oppositie te onderdrukken. Ook apparatuur en software die ingezet kunnen worden om communicatielijnen te monitoren (bijvoorbeeld telefoon en internet) vallen hieronder.

Er zullen geleidelijk aan verdere sancties worden opgelegd tegen Venezuela. Zo zijn er plannen om een reisverbod in te stellen voor functionarissen van de Venezolaanse regering en het bevriezen van hun financiële tegoeden bij Europese banken. Dit wordt gedaan om druk uit te voeren op de regering van Maduro, die steeds meer macht naar zich toetrekt en onder andere wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

Ondanks dat Venezuela de grootste aantoonbare oliereserves ter wereld bezit, verkeert het land in een zware economische recessie. Door de daling in olieprijzen in combinatie met het economische wanbeleid van de regering, heeft het land te maken met een torenhoge inflatie en een tekort aan voedsel en andere basisvoorzieningen. Ook is Venezuela onlangs officieel bestempeld als wanbetaler door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s.

Jordex houdt de ontwikkelingen in Venezuela en de sancties tegen het land scherp in de gaten.