<  NIEUWS
Spoorvervoer lanceert gemeenschappelijke vrachtbrief
27 mei 2019

De eerste stap naar een efficiënte en betrouwbare spoorsector is in gang gezet. Met een uniforme internationale wetgeving moet spoorgoederenvervoer een betere positie in gaan nemen, waarin het zelfs kan concurreren met zeevervoer.

Het spoorvervoer tussen Europa en Azië kent vooralsnog twee verschillende wettelijke regimes. Het CIM Uniform Rules is in Europa aan de orde en in Rusland, China en andere Aziatische landen is het SMGS-verdrag van toepassing.

Deze wettelijke hindernissen leiden tot een onderbreking van het verkeer, waardoor vertragingen, extra kosten en administratieve lasten op de Nieuwe Zijderoute worden veroorzaakt. De gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS en een standaard behandeling van claims moeten het begin van een veel ambitieuzer doel zijn; het creëren van uniforme wetgeving voor goederenvervoer per spoor.