<  NIEUWS
Tips voor succesvol zakendoen in het Midden-Oosten
21 juni 2018

Met Eid al Fitr achter ons, komt het dagelijks leven in het Midden-Oosten weer op gang. Om succesvol zaken te doen is het van belang om rekening te houden met andere gewoontes en gebruiken. Bent u op de hoogte van de omgangsvormen?

Succesvol zakendoen in het Midden-Oosten gaat gepaard met een goede voorbereiding en investering in een zakelijke relatie. Het komt regelmatig voor dat er business verloren gaat door het verkeerd interpreteren van verschillende gewoontes op cultureel en sociaal vlak.

De belangrijkste waarden voor het opbouwen van een relatie, voor zowel zakelijke als privé aangelegenheden, is vertrouwen. In de Arabische cultuur zijn relaties voor het leven, die vaak van generatie op generatie overgaan. Om vertrouwen te verkrijgen is flexibiliteit en een lange adem nodig. Dit is veel belangrijker dan snel tot zaken komen. Zonder een gedegen vertrouwensband kan er geen persoonlijke relatie opgebouwd worden en zullen er ook geen zaken worden gedaan.

Het is van belang om culturele normen en waarden te accepteren. Zo speelt de islam met bijbehorende vaste rituelen, zoals bijvoorbeeld het gebed dat vijfmaal per dag plaatsvindt, een grote rol in de samenleving in het Midden-Oosten. Als bedrijf zul je hier rekening mee moeten houden en op in moeten spelen.

In de Arabische wereld leidt persoonlijk contact met de daarbij behorende bezoeken tot meer succes, dan alleen contact via e-mail. Leer elkaar kennen door middel van een praatje over familie, werk, geloof, hobby’s en vrije tijd. Houd hierbij een open en geïnteresseerde houding aan en wees voorzichtig met onderwerpen zoals politiek en vrouwelijke leden van een familie.

De Arabische cultuur hecht veel waarde aan eer. Belangrijk is om iemands eer niet te beschamen en respect te tonen. Hetgeen wat je zegt is onlosmakelijk verbonden met je eigen eer. Wees voorzichtig met kritiek en het uiten van eventuele teleurstellingen.

Een vertrouwensband kan worden bevorderd door een betrouwbare houding en de afspraken na te komen. Wees niet alleen consistent in je acties, maar ook in het team waarin je samenwerkt.