<  NIEUWS
Veel gestelde vragen zakendoen Iran: sancties
15 augustus 2016

Iran heeft zijn nucleaire programma ingeperkt. Dat betekent dat de economische sancties die de VN en de EU het land hebben opgelegd deels verdwijnen. Maar om welke sancties gaat het precies?

1. Welke sancties zijn opgeheven?
De sancties van de Verenigde Naties en de Europese Unie naar Iran toe zijn per 15 januari 2016 opgeschort. De opgeschorte sancties zijn in de financiële en verzekeringssector, olie- en gassector, scheepvaart- en transportsector, goud en edelmetaal. Daarnaast is een deel van personen en bedrijven van de sanctielijst geschrapt en mag de handel in dual-use goederen weer worden hervat.

2. Waar staan nog steeds sancties op?
De handel in goederen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van nucleaire goederen zijn nog steeds gesanctioneerd. Daarnaast blijft een wapenembargo gelden. De Amerikaanse sancties met betrekking tot het betalingsverkeer, Amerikaanse goederen en personen en de EU–mensenrechten en terrorismesancties blijven ook van kracht.

Het is belangrijk te weten dat de EU-mensenrechtensancties ook voor handel van invloed kunnen zijn. Dit omdat diverse personen en organisaties op deze lijst staan, zoals de Revolutionaire Garde, die wijd verspreid zit in diverse sectoren en een belangrijk aandeel heeft in de Iraanse economie. Zaken doen met personen en organisaties die op de sanctielijsten staan, is niet toegestaan

3. Wat is het snapback mechanisme?
Het snapback mechanisme is een proces wat ingevoerd wordt zodra Iran zich niet aan de afspraken met betrekking tot het nucleair akkoord houdt. Dit houdt in dat wanneer Iran zich niet aan de afspraken houdt de sancties weer met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Wel met 30 dagen tijd om hier wat aan de toen. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee voor investeerders in Iran. Dit mechanisme geldt tot 10 jaar na het nucleair akkoord indien de afspraken niet geschonden worden.