<  NIEUWS
Per 1 juli 2016 is het wegen van containers verplicht
28 juni 2016

Vanaf aanstaande vrijdag 1 juli 2016 is het wegen van containers, voordat ze aan boord van een zeeschip worden geladen, verplicht. Ons team staat klaar om u te adviseren!

Het verplicht wegen van containers komt steeds dichterbij waarbij rekening gehouden moet worden met het volgende:

– De regeling is wereldwijd van kracht voor alle schepen die per 1 juli 2016 vertrekken. Dit betekent dat van de lading, die zich op die schepen bevindt, de VGM al door u moet zijn opgegeven!
– De regeling geldt ook voor transhipment havens die na 1 juli 2016 worden aangedaan.
– Wij verzoeken u bij uw verschepingen nu al te verifiëren wat het gewicht is, dit in verband met transhipments, wijzigingen binnen het vaarschema en eventuele vertragingen die uw lading kan oplopen, waardoor het betreffende schip niet voor 1 juli 2016 vertrekt.
– Wij ontvangen uw VGM gegevens graag schriftelijk vóór de genoemde datum en tijd, te weten ‘VGM-closing’ die vanaf nu in onze boekingsbevestigingen zijn opgenomen.

De weegplicht is in het leven geroepen om onder andere te voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt en de hoeveelheid containers aan boord te zwaar zijn. De wijziging komt voort uit het SOLAS-verdrag (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee – International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS).

Verantwoordelijkheid verlader
De verlader is verantwoordelijk voor de opgave van het juiste brutogewicht (VGM – Verified Gross Mass.) De verlader weegt of laat de beladen container wegen op een gekalibreerd weginstrument of weegbrug.

Wegen containers
Voor het bepalen van de VGM zijn twee manieren vastgelegd:

1) De beladen container fysiek te wegen door middel van een gecertificeerd weegwerktuig.
2) Het toepassen van een goedgekeurde berekeningswijze; het optellen van het gewicht van lading, verpakkingsmateriaal, de massa van pallets en het stuwagemateriaal en leeg containergewicht (tare weight container) zoals dit is verstrekt door de degene die de container beschikbaar stelt. Ook hier dienen de gewichten van de individuele pakstukken vastgesteld te zijn door te wegen met gekalibreerde en gecertificeerde weegschalen. Voor wat betreft de rekenmethode is het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgestapt van de voorwaarde dat alleen ISO- en AEO-gecertificeerde bedrijven de rekenmethode mogen gebruiken om het brutogewicht van een container te bepalen.

De Nederlandse overheid staat ook voor bulkproducten een rekenmethode toe, waarbij wordt uitgegaan van meetmomenten tijdens het productieproces, zoals bijvoorbeeld door debietbepaling door gekalibreerde vulinstallaties.

De toegestane afwijkingsmarge is vastgesteld op maximaal 500 kilo voor containers van minder dan 10 ton en 5% voor containers van 10 ton of meer.

Containers zonder VGM
Containers die zonder VGM op de terminal worden afgeleverd, zullen niet aan boord van het schip worden geladen en de verlader zal tevens een boete/toeslag van de betreffende rederij ontvangen.

Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij uw Jordex contactpersoon.

Infographic-Nieuwe regelgeving verifiëren containergewichten