<  NIEUWS
Wijzigingen Nederlandse Expeditievoorwaarden per 1 mei 2018
25 april 2018

Op alle werkzaamheden die Jordex Shipping & Forwarding B.V. als expediteur voor u verricht, zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden inclusief de arbitrageclausule van toepassing. Denk hierbij aan activiteiten zoals vervoer over zee, land en door de lucht, opslag, verzekering, douaneafhandeling, distributie en facturering. Deze voorwaarden zullen per 1 mei 2018 gaan wijzigen. De huidige versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 1 juli 2004 komen hiermee op 1 mei 2018 te vervallen. Mogelijk heeft dit ook invloed op de overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

Wijzigingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden
De huidige Nederlandse Expeditievoorwaarden daterend uit 2004, geven duidelijk de rechten en plichten van expediteur en opdrachtgever weer. Echter hebben ontwikkelingen in de rechtspraak, arbitrale vonnissen en wetgeving ertoe geleid dat deze moesten worden herzien. De vernieuwde Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn gemoderniseerd en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen zijn in de volgende artikelen aangebracht:

  1. Artikel 5: Douane
  2. Artikel 7: Verzekering
  3. Artikel 18: Beëindiging van de overeenkomst
  4. Artikel 23: Arbitrage

Daarnaast is de aansprakelijkheidslimitiet van 4.000 SDR gewijzigd naar het algemene maximum van 10.000 SDR. Deze is van toepassing op elke zending bij waardevermindering, fysieke schade of verlies van de lading. Tot slot is in een aantal artikelen als verplichting toegevoegd dat de expediteur, indien mogelijk, overlegt met de opdrachtgever over de invulling van de werkzaamheden of bepaalde handelingen.

Een volledige toelichting op alle wijzigingen vindt u in de ‘Quick overview‘ van de Fenex.

Overgang naar de vernieuwde Expeditievoorwaarden
Vanaf 1 mei 2018 zal Jordex Shipping & Forwarding B.V. alle werkzaamheden verrichten onder de vernieuwde Expeditievoorwaarden. Wij zullen de link naar de nieuwe Expeditievoorwaarden met u delen in onze e-mail correspondentie en op de website vermelden.

Zonder uw tegenbericht gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de toepasselijkheid van de nieuwe versie.

Contact
Voor meer informatie of vragen over de vernieuwde Nederlandse Expeditievoorwaarden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.