<  NIEUWS
Zuivelsector brengt Nederland en Kenia tot elkaar
2 april 2020

De Nederlandse zuivelsector staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteitsproducten. De moderne en innovatieve sector is verantwoordelijk voor de productie van grote hoeveelheden, zowel voor binnen- als buitenland, dat ook kansen biedt voor de Keniaanse zuivelsector.

In 2019 bedroeg de geschatte totale exportwaarde van zuivelproducten 7,9 miljard euro. Een stijging van 0,2 miljard euro ten opzichte van 2018. Alleen de zuivelsector droeg al 7 procent bij aan de Nederlandse handelsbalans. Ook binnen Nederland is de impact van de sector groot: 35 procent van de producten wordt lokaal verkocht en de sector biedt werkgelegenheid aan 49.000 voltijdse werknemers.

De afgelopen jaren is er meer nadruk gelegd op het verduurzamen van de sector. Het beperken van het gebruik van antibiotica en de overstap naar groene energie zijn voorbeelden van maatregelen die zijn genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Kwaliteit en duurzaamheid blijven de komende jaren belangrijke aandachtspunten.

Volgens de gegevens van Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) vertegenwoordigen Nederlandse zuivelproducten minder dan 1 procent van de Keniaanse zuivelmarkt. De zuivelproducten van Kenia zijn voornamelijk afkomstig van lokale producenten of buurlanden, die afhankelijk zijn van minder kapitaalkrachtige en technologisch intensieve productiemethoden.

Hier liggen kansen voor zowel Keniaanse als de Nederlandse ondernemers, welke niet onopgemerkt zijn gebleven. Met het Kenya Market-led Dairy Programme (KMPD), gefinancierd door de Nederlandse Ambassade, werd er tussen 2012 en 2019 gewerkt aan een hoger niveau van concurrentiekracht van de Keniaanse zuivelsector. Een verhoogde concurrentiekracht wordt namelijk gezien als het resultaat van een hogere productiviteit, een betere kwaliteit producten en een gelijk speelveld in de markt.

Door samenwerking tussen de Keniaanse en Nederlandse belanghebbenden in de zuivelsector, uitwisseling van kennis, vaardigheden en betere handelsbetrekkingen kan de concurrentiepositie van de zuivelsector in Kenia de komende jaren verder worden verbeterd.