<  NIEUWS
Aankondiging aanpassing uitvoeraangiften
13 juli 2020

De Douane heeft een aanpassing binnen de uitvoeraangiften aangekondigd. Binnenkort is het niet meer toegestaan om goederen vanuit Nederland te exporteren zonder EU-entiteit.

Wanneer u uw goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht vanuit het Europese grondgebied wilt exporteren, is het uitvoerdocument EX-A vereist. Of u als exporteur nu in Nederland, Europa of buiten Europa gevestigd bent, maakt niet uit. Als niet-EU-onderneming kunt u momenteel een indirecte vertegenwoordiger bij de douane tot gemachtigde benoemen voor het registreren van het uitvoerdocument. Dat zal binnenkort niet meer worden geaccepteerd.

Zodra alle geldende kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus van de baan zijn, wordt de nieuwe douane-richtlijn binnen vijftien dagen van kracht. Bedrijven buiten de EU mogen dan niet langer meer als exporteur optreden voor de export vanuit Nederland, ook niet via een indirecte vertegenwoordiger bij de douane.

Het opzetten van een EU-entiteit of een bedrijf oprichten via een “trust” maatschappij zijn dan nog de enige manieren om als niet-EU-onderneming goederen vanuit Nederland te kunnen exporteren.