<  NIEUWS
Aansprakelijkheid Merchant clause - longstandings
26 juni 2019

De (hoge) kosten voor container-,  kadehuur en/of storage lopen snel op wanneer een zending blijft staan. Uit de praktijk blijkt dat niet iedereen bekend is met de aansprakelijkheid van verladers ten aanzien van containers of LCL lading die niet afgehaald wordt, na aankomst in de Port of Destination (POD).

In de Bill of Lading staat de zogenoemde ‘Merchant clause’. Deze clausule bepaalt dat de rederij de merchant aansprakelijk kan houden voor alle kosten die ontstaan met betrekking tot het transport, waaronder de lokale kosten in de POD na aankomst van de goederen indien de op de B/L genoemde consignee zich niet meldt en/of de zending afhaalt en deze kosten voldoet aan het rederijkantoor.

Onder merchant wordt in dit verband de verlader (shipper) of ontvanger (consignee) verstaan, al dan niet vertegenwoordigd door een expediteur.

Als voorbeeld delen wij met u de volgende case:

Een exporteur/verlader kreeg via zijn expediteur van een rederij een forse rekening aan ontstane kosten in de Port of Destination (voor o.a. demurrage en detention) van bijna 100.000 US dollar voor een container met goederen, die door de ontvanger niet werd afgehaald. De verlader werd via de expediteur, in de hoedanigheid van degene die in opdracht van de verlader de boeking bij de rederij van het betreffende transport had gedaan, aangesproken op grond van de merchant clause. De rederij kreeg bij de ontvanger nul op het rekest wat betreft de openstaande lokale POD kosten en sprak hierop via de expediteur de verlader aan om deze kosten te voldoen en een oplossing te vinden voor de longstanding container alvorens deze door de lokale douane in beslag genomen werd en lokaal ter veiling werd aangeboden.

De verlader blijft te allen tijde aansprakelijk voor de ontstane kosten én voor het vinden van een oplossing indien de container, om welke reden dan ook, niet wordt afgenomen door zijn klant, de consignee.

Oplossingen worden veelal gevonden in het vinden van een nieuwe koper die de goederen in ontvangst neemt. Indien er geen koper gevonden wordt, kan – onder voorbehoud van wettelijke regelingen – de container retour verscheept worden naar de Port of Loading, of doorgevoerd worden – eveneens onder voorbehoud van wettelijke regelingen – naar een andere haven. Douaneregelgeving is landgebonden. In sommige landen is schriftelijke toestemming van de B/L consignee vereist voor een container ter wederuitvoer aangegeven kan worden.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw Jordex contactpersoon Jeroen Vermaas.