<  NIEUWS
Aanvullende aandachtspunten uit de praktijk - Incoterms
9 november 2020

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken. Met de Incoterms 2020 maakt u direct wereldwijd bekende en erkende afspraken. Wij geven een vervolg aan de aandachtspunten uit de praktijk!

  1. Wat regelen de ICC Incoterms2020?
    De ICC Incoterms2020 bepalen de internationale leveringsvoorwaarden voor het transport van goederen. Deze regels geven de rechten en plichten van koper en verkoper weer bij het leveren van de goederen met betrekking tot het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten.
  2. Wat is het verschil tussen Delivered at Place (DAP) en Delivered at Place Unloaded (DPU)?
    De afkorting Delivered at Terminal (DAT) is bij het verschijnen van de Incoterms 2020 gewijzigd in DPU (Delivered at Place Unloaded). In de praktijk bleek DAT voor verwarring te zorgen als de plaats van aflevering anders was dan een terminal. DPU en DAP komen veel overeen met elkaar. Het voornaamste verschil is dat bij DPU de verkoper moet lossen en bij DAP de koper daar verantwoordelijk voor is. Bij DPU gaat het risico en de kosten pas over van verkoper op koper nadat de goederen in de afgesproken staat en op de overeengekomen plaats van bestemming zijn gelost. In het geval van DAP vindt de levering plaats vóór het lossen, namelijk in/op het aankomende voertuig op de plaats van bestemming.
  3. Voor wie zijn opslag- en/of demurragekosten als de koper niet tijdig inklaart op de plaats van bestemming bij Delivered at Place (DAP)?
    Beide partijen zijn onder de DAP-voorwaarde overeengekomen dat de koper voor eigen rekening en risico de invoervergunning en/of andere officiële machtigingen/documenten dient te verkrijgen, en alle vereiste douaneformaliteiten zal vervullen voor de invoer van de goederen. Als de koper van deze verplichting afwijkt zijn – alle daardoor ontstane extra risico’s van verlies van of schade aan de goederen – voor rekening van de koper. Naast de doorsnee kosten voor de douaneformaliteiten zijn alle eventuele ontstane kosten door afwijking van de plicht voor rekening van de koper. De verkoper dient in dit geval wel medewerking te verlenen indien koper dat wenst. Daarbij moeten de goederen duidelijk identificeerbaar zijn als deze vast komen te staan bij de douane van het land van invoer.Een noemenswaardig aandachtspunt is dat DAP samenhangt met afgesproken plaats. Uit de praktijk blijkt dat de koper de extra kosten voor opslag en/of demurrage altijd op de verkoper probeert te verhalen. Ook als, in geval van DAP, aantoonbaar gemaakt kan worden dat extra kosten zijn ontstaan door gebrek aan medewerking van de koper. Wees daarop voorbereid!

De nieuwe Incoterms 2020 in een handig overzicht? Vraag dan onze hard copy hand-out aan!