<  NIEUWS
EU en Mexico sluiten nieuw handelsakkoord
2 mei 2018

Op 21 april hebben Mexico en de Europese Unie een overeenstemming bereikt. Dit nieuwe vrijhandelsakkoord biedt tegenwicht tegen het toenemende protectionisme van de Verenigde Staten onder president Donald Trump.

De EU richt zich op een open markt en het sluiten van verdragen van gelijkgezinde landen. Voor Mexico maakt het verdrag met de EU onderdeel uit van haar strategie om minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten, een markt die momenteel goed is voor 80% van de Mexicaanse export.

In eerste instantie had het vrijhandelsakkoord tussen Mexico en de Verenigde Staten voornamelijk betrekking op industriële goederen, maar onder het nieuwe akkoord vallen ook agrarische diensten, investeringen, aanbestedingen, arbeids- en milieustandaarden en voor het eerst ook anti-corruptiemaatregelen. De uitvoer van landbouwproducten uit de EU zoals pluimvee, kaas, chocolade en varkensvlees zullen er het meest baat bij hebben.