<  NIEUWS
Haven van Antwerpen plat door Valentijnsstaking
7 februari 2019

De vakbonden in België hebben een nationale 24-uursstaking afgekondigd in de havens van Antwerpen. De staking start woensdag 13 februari om 6 uur en eindigt op 14 februari om 6 uur.

Niet alleen in de zeehavens van België is er woensdag stakingsbereidheid. Ook in de sectoren van handel en industrie, onderwijs, het openbaar vervoer, de nationale omroep en de luchthavens wordt er gestaakt.

De stakingsactie is ingegeven door solidariteit met de privésector. Het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zegt dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen, bovenop de index. Die marge is voor de vakbonden onvoldoende, terwijl deze voor het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) niet overschreden mag worden.

Volgende week staat er een afzonderlijke ontmoeting op het programma van de regering met de vakbonden en werkgevers. Hier wordt besproken hoe de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) weer kunnen worden opgestart.

Wij vragen u rekening te houden met de situatie en eventuele vertragingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bij u bekende contactpersoon binnen Jordex.