<  NIEUWS
Haven van Buenos Aires moderniseert
13 juni 2019

Tijdens een rondvaart door de haven van Rotterdam is het contract voor een strategische samenwerking getekend tussen Port of Buenos Aires en het Havenbedrijf Rotterdam. Europa’s grootste haven gaat bijdragen aan de modernisering van de haven van Buenos Aires.

Vanwege de nauwe relatie met Zuid-Amerika is het Havenbedrijf Rotterdam bereid om de grootste haven van Zuid-Amerika bij te staan. De haven slaat jaarlijks één miljoen TEU over. Dat is ongeveer twaalf keer minder dan dat Rotterdam doet.

Maar dat is niet de enige reden. Vanwege de export van ijzererts, olieproducten en veevoeder naar Europa is Argentinië een belangrijke speler voor de Rotterdamse haven. Volgens het CBS is er in 2015 meer dan drie miljoen ton goederen vanuit Argentinië gearriveerd in Nederland. Andersom worden er vanuit Rotterdam voornamelijk basisgrondstoffen geëxporteerd voor de industrie, halffabricaten, chemische producten en auto-onderdelen.

Argentinië is niet het enige land dat Havenbedrijf Rotterdam assisteert. Het is ook al gedeeltelijk eigenaar van de Braziliaanse haven Porto Central en het heeft onlangs aangegeven eigenaar te willen worden van de Braziliaanse haven Pecém.