<  NIEUWS
Laagwatertoeslag Montreal
7 juli 2016

Het waterniveau van de St. Lawrence River in Canada is op dit moment dermate laag dat schepen minder laadcapaciteit hebben. Dit verlies in laadcapaciteit en dus inkomsten, compenseren de rederijen met een zogeheten laagwatertoeslag.

Schepen die de haven van Montreal willen aandoen kunnen die uitsluitend via de St. Lawrence River bereiken. Bij deze rivier is een sterk veranderende waterstand een terugkerend fenomeen.

Hoe lager de waterstand, hoe minder containers de schepen aan boord kunnen nemen. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid containers meer scheepsruimte nodig is. De extra ruimte wordt duurder omdat de markt steeds krapper wordt. Om de meerkosten te compenseren voeren rederijen dus een laagwatertoeslag in.

Vragen over de laagwatertoeslag beantwoorden onze medewerkers graag.