<  NIEUWS
Maximale payload Noord-Amerika
29 juni 2017

Dé bepalende factor in de export naar uw Amerikaanse klant kan het natransport zijn. Voor het transporteren over land in de VS gelden namelijk gewichtsrestricties. Maar wat zijn die restricties?

Tegenwoordig zijn de huidige generaties droge containers getest op het dragen van gewichten tot soms wel 30 ton. Deze zogeheten ‘heavy tested’ containers zijn dan ook uitermate geschikt voor verladers die producten van dergelijk zware gewichten willen vervoeren. Helaas gaat dit voor met name de Verenigde Staten niet op. De VS  hanteren nog altijd één van de strengste gewichtsrestricties op het maximaal te beladen gewicht van een container wanneer deze over de openbare weg vervoerd moet worden.

Alle goederen transporten die over land gaan in Noord-Amerika zijn gebonden aan federale en staat regelgeving met betrekking tot gewichtsrestricties . Het transporteren van goederen boven de maximale payload kan leiden tot boetes, aansprakelijkheidsstellingen, beschadiging van equipment  en extra kosten voor overladen van goederen.

De restricties verschillen per staat, maar over het algemeen kan gesteld worden dat verladers in een 20ft maximaal circa 17 ton mogen verladen en in een 40ft container circa 19,5 ton. Met een speciale drie-asser, ook wel tri-axle genoemd, is het eveneens mogelijk het maximaal te verladen gewicht van een 20ft container op te rekken naar circa 19,5 ton. Uiteraard brengt die wel extra kosten met zich mee.

Het belangrijkste argument van de Amerikanen voor het beperken van de maximale payload is het beschermen van hun infrastructuur. De Amerikanen menen de belasting van hun wegen en bruggen te kunnen beperken door het hanteren van dergelijke strenge gewichtsrestricties.

Er is echter geen universeel maximum voor het ladinggewicht. Limieten en beperkingen omvatten de trekker, het chassis en de container naast de vracht. Al deze elementen kunnen variëren. Een container kan voldoen aan de beperkingen voor de vergoeding van het totale voertuiggewicht, terwijl de vrachtwagen nog steeds overgewicht kan hebben op een afzonderlijke as. De meest voorkomende oorzaak hiervoor is ongelijke ladingverdeling binnen de container.

Bij het importeren naar de VS is het dus van essentieel belang dat u rekening houdt met de ladinggewichtsbeperkingen en de instructies voor het laden en distribueren, zodat de containers zonder problemen naar de eindbestemming getransporteerd kunnen worden. Heeft u vragen over de specifieke gewichtsbeperkingen bij uw transporten naar de Verenigde Staten, neem dan gerust contact op met Noord-Amerika specialist Roderik van Rosse.