<  NIEUWS
Modernisering handelsakkoord Mexico
8 december 2016

Sinds het jaar 2000 hebben de Europese Unie en Mexico een handelsakkoord in werking. Met behulp van uw ervaringen zal dit handelsakkoord binnenkort worden gemoderniseerd.

Er wordt onderhandeld om het nieuwe handelsakkoord makkelijker, transparanter, eerlijker en voorspelbaarder te maken. Er komen verschillende aspecten ter sprake zoals de importtarieven op industriële en agrarische goederen, handel in diensten, verbetering van de regels voor overheidsopdrachten, intellectueel eigendom en technische handelsbelemmeringen.

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe akkoord aansluit bij de ervaringen en behoeften van het Europese bedrijfsleven heeft de Europese Commissie een vragenlijst opgesteld. Wij willen u graag vragen deze vragenlijst in te vullen.  Dit kan tot 25 januari 2017 via de volgende link. Uw inbreng is zeer waardevol in de onderhandelingen.