<  NIEUWS
Nieuwe Douanewetboek van kracht per 1 mei 2016
29 april 2016

Per 1 mei 2016 wordt het communautair douanewetboek (CDW) vervangen door het Douanewetboek van De Unie (DWU). Dit heeft diverse wijzigingen tot gevolg.

Bij dezen informeren wij u graag over de belangrijkste wijzigingen die voor u als klant bij Jordex van belang zijn:

1. Machtigingen Directe Vertegenwoordiging (DV)

De machtigingen tot en met 30 april 2016 zijn gebaseerd op artikel 5 CDW. De machtigingen vanaf 1 mei 2016 zijn gebaseerd op artikel 18 e.v. van het DWU. Deze machtigingen zijn tekstueel aangepast.

2. Klantinstructieformulier
Indien wij uw douaneafhandeling verzorgen sturen wij u na 1 mei 2016 een klantinstructieformulier toe. Op dit formulier dient u de benodigde gegeven voor ons in te vullen die noodzakelijk zijn om namens u aangifte te kunnen doen. Het betreft informatie waarop de Douane de aangiftes controleert.

3. 
Bindende tariefinlichting (BTI)

Vanaf 1 mei 2016 zijn bindende tarief- en oorsprongsinlichtingen ook voor de houder bindend.

Vanaf 1 mei 2016 verandert het volgende:

• Het gebruik van een bindende tariefinlichting is niet meer vrijblijvend. Wanneer u een bindende tariefinlichting (BTI) aanvraagt, moet u deze gebruiken als u aangifte doet. Het referentienummer van de BTI moet in de aangifte worden vermeld.
• Tevens is een bindende oorsprongsinlichting (BOI) vanaf 1 mei 2016 bindend voor de houder. Het is niet verplicht om het referentienummer van de BOI in de aangifte te vermelden.
• BTI en BOI zijn nog maar 3 jaar geldig.
• Wij verzoek u indien u beschikt over een BTI, een afschrift aan ons toe te sturen zodat de juiste goederencode en het BTI nr vermeld kunnen worden in de aangifte ten invoer.
• Indien een de aanvrager buiten de EU is gevestigd, moet hij nu ook een EORI-nummer hebben.

Voor vragen of meer informatie over de wijzigingen kunt u zich te allen tijde wenden tot uw contactpersoon bij Jordex.