<  NIEUWS
Nieuwe vereisten voor export van vis naar China
29 januari 2021

De export van vis en visproducten naar China brengt nieuwe vereisten met zich mee. China accepteert vanaf nu alleen vis-gerelateerde lading met vermelding van de hele keten op het certificaat.

Door de gewijzigde voorwaarde voor het certificaat hebben Nederlandse reders de export van vis-gerelateerde producten naar China opgeschort. China vereist vanaf nu vermelding van de hele keten op het certificaat.

De export van vis en visproducten naar China is dus mogelijk mits de instructie voor het certificaat gevolgd is. Voldoet het certificaat niet aan de vereisten, dan kan er geĆ«xporteerd worden, maar op eigen risico. De NVWA herziet momenteel welke opmaak van het certificaat werkbaar zou zijn. Zo’n certificaat omschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in China, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. Wij informeren u te zijner tijd graag over de ontwikkelingen rondom de instructie die de NVWA oplegt.

Heeft u vragen over de export van vis en visproducten naar China? Neem dan contact op met onze Sales Key Account Annette den Breejen.