<  NIEUWS
Onderhandelingen handelsakkoord Mercosur en EU
9 augustus 2017

Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur en de Europese Unie zijn al jaren in onderhandeling over een gezamenlijk handelsakkoord. Maar wat is de status momenteel?

Het handelsblok Mercosur bestaat uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Venezuela is ook lid, maar is momenteel geschorst vanwege mensenrechtenschendingen, terwijl Bolivia zich in de laatste fase bevindt om volwaardig Mercosur lid te worden. Met circa 285 miljoen inwoners en een gezamenlijk BNP van meer dan 3.324 miljard dollar, vormt Mercosur de vierde markt ter wereld, na de EU, VS en Japan.

Volgens gegevens van de Europese Commissie heeft de EU in 2016 goederen naar Mercosur landen geëxporteerd met een waarde van 43,2 miljard euro. De import vanuit deze landen had in hetzelfde jaar een waarde van 41,6 miljard euro. Om de handel tussen deze twee handelsblokken verder te bevorderen, wordt er momenteel onderhandeld over een handelsovereenkomst.

De onderhandelingen tussen Mercosur en de EU zijn ongeveer twintig jaar geleden begonnen. Na meerdere keren op een lager pitje te hebben gestaan, is er een nieuw momentum bereikt in de onderhandelingen en zeggen beide partijen dat een handelsakkoord eindelijk binnen bereik is. Het vernieuwde animo heeft voornamelijk te maken met het toenemende protectionistische beleid van de Verenigde Staten, waardoor beide blokken behoefte hebben aan een diversifiëring van handelspartners.

Binnen het handelsakkoord zullen afspraken gemaakt worden over importtarieven, maar ook over douaneprocedures, sanitaire- en fytosanitaire standaarden en de bescherming van herkomstbenamingen.

Het grootste struikelblok in de onderhandelingen betreft de invoer van Zuid-Amerikaanse landbouwproducten. Mercosur landen willen dat er concessies worden gemaakt op het gebied van quota’s die momenteel van kracht zijn. In Europa wordt daarentegen gevreesd dat dit zal leiden tot de goedkope import van Zuid-Amerikaanse landbouwproducten, wat negatieve gevolgen heeft op de Europese landbouwsector. Dit betreft met name producten als vlees, suiker en ethanol.

Beide blokken hopen voor het einde van het jaar concrete stappen te hebben gemaakt in de onderhandelingen voor het akkoord.