<  NIEUWS
Richtlijnen verplicht wegen containers
22 april 2016

Het verplicht wegen van containers komt steeds dichterbij. Omdat de richtlijnen nog altijd niet helemaal duidelijk zijn, hebben wij ze op een rijtje gezet.

De internationale weegplicht die per 1 juli 2016 in gaat komt voort uit het SOLAS-verdrag en is verplicht voor alle containers die onder de Convention for Safe Containers (CSC-conventie) vallen. Hieronder vallen ook flat-races en ISO-tanks. Daarnaast is de nieuwe regelgeving/wetgeving ook verplicht voor containers op chassis met uitzondering van ro-ro (korte internationale reizen).

De hoofdregels zijn in het kort:

– De shipper is verantwoordelijk voor de opgave van het VGM
– De shipper weegt of laat de beladen container wegen op een gekalibreerd weginstrument of weegbrug
– Als VGM niet is doorgegeven of niet klopt, dan wordt container niet aan boord van het schip geladen

Shipper is verantwoordelijk
De shipper is verantwoordelijk voor de opgave van het juiste gewicht. Die moet daarom het brutogewicht (VGM – Verified Gross Mass) kunnen verifiëren. Volgens SOLAS is de definitie van shipper: contractspartner vervoerder en/of documentaire afzender op de b/l.

Wegen containers
Voor het bepalen van de VGM zijn twee manieren vastgelegd:
1) De beladen container fysiek te wegen door middel van een gecertificeerde weegwerktuig.
2) Het toepassen van een goedgekeurde berekeningswijze; het optellen van het gewicht van lading, verpakkingsmateriaal, stuwagemateriaal en leeg containergewicht (tare weight container). Ook hier dienen de gewichten van de individuele pakstukken vastgesteld te zijn door te wegen met gekalibreerde en gecertificeerde weegschalen.

Containers zonder VGM
Containers die zonder VGM op de terminal worden afgeleverd, zullen niet aan boord van het schip worden geladen. De vervoerder is verantwoordelijk om de terminal te informeren als er een container zonder VGM is afgeleverd. Namens de verlader kan de terminal dan eventueel het VGM van de container wegen. Bij transshipment kan het VGM van de container worden hergebruikt, mits het eerste schip ook onder SOLAS valt.

Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij uw Jordex contactpersoon.