<  NIEUWS
Update Situatie Hanjin Shipping
5 september 2016

De rechtbank in Rotterdam heeft afgelopen vrijdag 2 september 2016 uitspraak gedaan in het kort geding aangespannen door TLN/FENEX, EVO en Fenedex en diverse andere bedrijven tegen ECT. De reden hiervoor was dat ECT een hoog lumpsumtarief vroeg voor het vrijgeven van containers van de in problemen verkerende Koreaanse rederij Hanjin. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat een lumpsumtarief onrechtmatig is. ECT mag alleen de werkelijke handlingkosten in rekening brengen met een opslag van 25 euro voor administratiekosten.

Uitspraak rechter

Door de rechter werd aangegeven dat dit een bijzondere situatie is. ECT heeft in de huidige situatie te maken met vele wederpartijen in plaats van alleen Hanjin. De rechter heeft aangegeven dat ECT vooralsnog een retentierecht mag toepassen. De rechter heeft de gefixeerde vergoedingen van 1.000 euro voor een gewone container en 1.500 euro voor speciale containers als onrechtmatig geoordeeld. ECT mag alleen de werkelijke handlingkosten plus een opslag van 25 euro in rekening brengen. De rechter heeft voorts bepaald dat ECT geen borg mag vragen. Alleen de leden van de vier eisende verenigingen kunnen op dit vonnis aanspraak maken. Zij moeten, naast de gebruikelijke voorwaarden voor het vrijstellen van containers, bij ECT aantonen dat zij lid zijn van voornoemde organisaties. Jordex is lid van deze organisaties.

Stap in de goede richting

De situatie omtrent Hanjin is uitermate vervelend en levert alleen verliezers op. EVO, Fenedex, TLN en FENEX zijn desondanks van mening dat deze uitspraak een stap in de goede richting is.

Surseance van betaling

Door verschillende bronnen wordt gemeld dat de periode van surseance van betaling van Hanjin verlengd zou zijn tot eind november. Zodra wij hier uitsluitsel over hebben, zullen wij u nader informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra er meer nieuws is, zullen wij u hierover direct op de hoogte stellen. Indien u zelf vragen hebt, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Jordex of met onze Quality Manager, mevrouw mr. Tanuja Kaliar.