<  NIEUWS
Vrachtbrief vereist bij wegtransport
20 augustus 2018

Bij het vervoeren van goederen over de weg speelt de vrachtbrief een belangrijke rol. De beroepsvervoerder dient dit document onderweg aan te kunnen tonen, maar wat houdt het document precies in?

De vrachtbrief is het bewijsmiddel dat kan aantonen dat de goederen zijn afgeleverd, ook wel een vastlegging van de vervoersovereenkomst tussen afzender en vervoerder. Zowel de vervoerder als de ontvanger dient het document te ondertekenen. De vrachtbrief heeft onder andere de volgende functies:

  • Bewijs van de inhoud van de vervoerovereenkomst;
  • Bewijsmiddel voor de vaststelling van aansprakelijkheid;
  • Ladinginformatie;
  • Ontvangstbewijs
  • Controle door overheidsinstanties;
  • Onderdeel administratieverplichting t.b.v. fiscus.

Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland dient de AVC-vrachtbrief of een ander model gebruikt te worden, zolang deze maar voldoet aan de wettelijke eisen. Voor internationaal vervoer is er maar één model, namelijk de CMR-vrachtbrief. Dit heeft als voordeel dat informatie op een vaste plaats op de vrachtbrief wordt vermeld, ongeacht de gebruikte taal.

Is het vervoer over de weg, een onmisbare schakel in uw logistieke keten? Ons Intermodal Department assisteert u graag.